ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ


ΚΕΝΤΡΟ    ΥΓΕΙΑΣ     ΝΕΑΠΟΛΗΣ      

Τ. Κ.  23 053  ΝΕΑΠΟΛΗ

ΤΗΛ.   27340 22222    -   27340 22500    -   27340 22104

FAX    27340 - 29008   

 

      Το   Κ.Υ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  έχει  συσταθεί  με  την  Α3α / οικ. 6584 / 86  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση ( ΦΕΚ  228 / τ.Β΄ / 22-04-1986 )  ως  αποκεντρωμένη  οργανική  μονάδα  του  Γ.Ν.Ν. Σπάρτης,  με   περιοχή  ευθύνης   τις  κοινότητες  Νεάπολη,  Αγ. Αποστόλων,    Αγ. Γεωργίου, Αγ. Νικολάου Βοιών,  Αγ. Δημητρίου Μον/ σιας, Αγ. Μάμμας,  Αγ. Νικολάου Μον/σιας,  Άνω  Καστανιάς,  Βελανιδίων,   Δαιμονιάς, Ελαφονήσου, Ελίκας, Κάμπου Βοιών, Καστανίας,    Κρυόβρυσης,  Λαχίου,   Μεσοχωρίου,   Παντάνασσας,   Ταλάντων,  Φαρακλού  .

      Από  03-04-2006  το  Κ.Υ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  εντάχθηκε  στην  αρμοδιότητα   του  Γ.Ν. – Κ.Υ.  Μολάων.

      Σήμερα   στο  Κ.Υ.  Νεάπολης  υπηρετούν  οι  παρακάτω  ιατροί  ΕΣΥ.

Ένας (1)  Διευθυντής  Παθολόγος,  ο  οποίος  είναι  ο  υπεύθυνος  συντονιστής  επιστημονικής  λειτουργίας,  ένας   (1) Διευθυντής  Παιδίατρος  και  δύο (2) Ιατροί  Γενικής  Ιατρικής   Επιμελητές  Β΄.  

      Στο  Π.Π.Ι.  Ελαφονήσου  υπηρετεί  μια  ακόμη  Επιμελήτρια  Β΄  Γενικής  Ιατρικής.

      Τα Περιφερειακά Ιατρεία, που λειτουργούν σαν αποκεντρωμένες μονάδες του Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ  είναι  τα  εξής :

Π.Π.Ι.  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ:       ΤΗΛ.   27340 - 61294

Π.Ι.  ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ:              ΤΗΛ.   27340 - 51222

Π.Ι.  ΚΑΜΠΟΥ:                      ΤΗΛ.   27340 - 47111

Π.Ι.  ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ:           ΤΗΛ.   27340 - 61294

Π.Ι.  ΕΛΙΚΑΣ:                        ΤΗΛ.   27320 - 44361

Π.Ι.  ΑΓ.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ :         ΤΗΛ.   27320 - 31268

 

     Το  Κ.Υ.  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  στα  28  χρόνια  λειτουργίας  ήταν  και  εξακολουθεί να  αποτελεί  τον  ακρογωνιαίο  λίθο  προάσπισης  της  υγείας  των 10.000  μονίμων  κατοίκων  της  περιοχής, των πολλαπλάσιων τουριστών, που την επισκέπτονται, των  διερχόμενων  επισκεπτών  προς  τα  Κύθηρα, αλλά  και  των  επιβατών  και  των  πληρωμάτων των  πλοίων, περισσότερα  των  200 / 24ωρο,  που  διέρχονται  από  την  περιοχή   που  αποτελεί   έναν  από  τους  πιο  πολυσύχναστους  διαύλους   της  Μεσογείου .