Χειρουργικός Τομέας Ν. Μ. Μολάων

Ο Χειρουργικός Τομέας περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:

  1. Ορθοπεδική Κλινική
  2. Xειρουργική Κλινική
  3. ΩΡΛ Τμήμα
  4. Αναισθησιολογικό Τμήμα
  5. Oφθαλμολογικό Τμήμα
  6. Οδοντιατρικό Τμήμα
  7. Γυναικολογικό Τμήμα