Κυτταρολογικό Τμήμα

Το Κυτταρολογικό εργαστήριο λειτουργεί στη Ν.Μ.Σπάρτης από το 1986 και δέχεται εξετάσεις προληπτικής ιατρικής και κλινικής κυτταρολογίας.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Α) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ:
1. Τεστ Παπανικολάου
2. Πτύελα (ανίχνευση κακοήθειας)
3. Ούρα (ανίχνευση κακοήθειας)
4. Υγρά κοιλοτήτων σώματος (πλευριτικό, ασκιτικό κλπ)
5. Βιοψίες με λεπτή βελόνα (FNA) όζων θυρεοειδούς
6. Βιοψίες με λεπτή βελόνα (FNA) ογκιδίων μαστού
7. Έκκριμα μαστού
8. Βιοψίες με λεπτή βελόνα (FNA) λεμφαδένων, σιελογόνων αδένων κλπ)
9. Brushing από βλάβες στοματικής κοιλότητας και ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.
10. Μοριακή ανίχνευση του ιού HPV.

Β) ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:
1. Από το 2000 εφαρμόζεται στο τμήμα η νέα τεχνική της κυτταρολογίας υγρής φάσης (Thin Prep) που αυξάνει την ευαισθησία των εξετάσεων. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε Τεστ Παπανικολάου, υλικά παρακεντήσεων, υλικά κλινικής κυτταρολογίας.
2. Από το 2002 εφαρμόζεται η μέθοδος του υβριδισμού για την ανίχνευση και τυποποίηση του ιού HPV (Hybrid Capture II) που θεωρείται ο κυριότερος αιτιολο-γικός παράγων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Το τμήμα διαθέτει από το 1995 ηλεκτρονικό αρχείο εξετάσεων. Δέχεται τεστ Παπανικολάου προς εξέταση από, τα Κ.Υγείας Γυθείου, Βλαχιώτη, Αρεόπολης και Νεάπολης. Επίσης δέχεται προς κυτταρολογική εξέταση υλικά παρακεντήσεων και κλινικής κυτταρολογίας από τη Ν. Μ. Μολάων
Γ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ:
Από το ιατρικό προσωπικό του τμήματος εκτελούνται τακτικά εξωτερικά ιατρεία:
α) Για τεστ Παπανικολάου
β) Για παρακεντήσεις με λεπτή βελόνα ψηλαφητών ογκιδίων, όζων κλπ.

Δ) ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ:
Το Ιατρικό προσωπικό του τμήματος συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών της Νοσηλευτικής Μονάδας.

Ιατρικό Προσωπικό:

  • Συντονίστρια Διευθύντρια: Χρύσα Ντοροβίτσα - Παπασπυριδάκου (Κυτταρολόγος)
  • Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων:Δημήτρης Πολυμενάκος, Αργυρούλα Τσαγκαρούλη

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 2731093361
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2731093121