Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ενιαίου ΝΠΔΔ υπό την επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του Κωνσταντίνου πτυχιούχος της Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας» και μεταπτυχιακού διπλώματος με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, Διοικήτρια στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα, πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος Διδακτορικού στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αναπληρωτής Διοικητής στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΜΟΛΑΟΙ», ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. ΔΗΜΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου, Συνταξιούχος του Ιδιωτικού Τομέα ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΜΙΧΑΛΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Σωτηρίου, Συνταξιούχο Εκπαιδευτικό.

4. ΝΙΚΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ του Σωτηρίου, Οικονομολόγος - Ελεύθερος Επαγγελματίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΦΩΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Λεωνίδα, Δικηγόρο

5. ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοδώρου Συνταξιούχος ΕΛ.ΑΣ. ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΜΑΝΟΥΣΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Λεωνίδα, Δικηγόρο.

6. ΣΩΤΗΡΙΑΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ΕΣΥ, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας στο ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ- ΟΜΕ «ΣΠΑΡΤΗ- Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» με αναπληρωτή του τον ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου, Συντονιστή Διευθυντή Ωτορινολαρυγγολογίας ΕΣΥ, Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, ομοίως.

7. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, Προϊστάμενος Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας του ΓΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ (ΟΜΕ «ΣΠΑΡΤΗ - Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»), με αναπληρώτριά του την ΚΑΠΕΤΑΝΟΥΔΗ ΣΤΑΜΩ του Χρήστου, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Νοσηλευτικής, Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ομοίως.

8. .ΑΡΑΠΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του Νικολάου, Επιμελητής Α΄ Μαιευτικής  / Γυναικολογίας ο οποίος υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΣΠΑΡΤΗ - Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ως μοναδικό μέλος  - εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου, δυνάμει της υπ’ αρ.πραξ. 567/24.11.2020 σχετικής πράξης Διοικήτριας του Ν.Π.Δ.Δ.

9. ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του Δημητρίου, υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών με βαθμό Α΄ η οποία υπηρετεί στην ΟΜΕ «ΣΠΑΡΤΗ - Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» του Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ,  ως τακτικό μέλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων - πλην ιατρών του Νοσοκομείου, με αναπληρωτή της τον ΝΙΚΟΥ ΛΟΥΚΑ του Δήμου ομοίως.