Εξωνοσοκομειακή μονάδα Ψυχαργώς

Το πρόγραμμα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης με την ονομασία "ΨΥΧΑΡΓΩΣ" είναι ένα εθνικό σχέδιο για την αλλαγή του τρόπου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με μετάθεση του κέντρου βάρους από την παροχή ασυλικού τύπου περίθαλψης, που ακολουθείται έως σήμερα, στην κοινοτική φροντίδα.

Το πρόγραμμα ΨΥΧΑΡΓΩΣ αφορά στην ανάπτυξη δομών και δράσεων σε όλη τη χώρα, με τις οποίες εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που έχουν σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, την κοινωνική επανένταξη καθώς και την ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας.
Στόχος είναι να δημιουργηθούν αποτελεσματικά δίκτυα κοινοτικών δομών και υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ώστε κάθε άτομο με προβλήματα ψυχικής υγείας να βρίσκει απαντήσεις στα προβλήματά του στον τόπο που ζει και εργάζεται, μέσα στην κοινότητα, με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στιγματισμού, περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

Με βάση αυτούς του στόχους, το Πρόγραμμα "ΨΥΧΑΡΓΩΣ" δημιουργεί μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στεγαστικού τύπου (Ξενώνας , Οικοτροφείο , Προστατευμένα Διαμερίσματα ) για τον αποϊδρυματισμό των χρονίων ασυλικών ασθενών που ζούσαν στα Ψυχιατρεία και ταυτόχρονα, αναπτύσει στα Γενικά Νοσοκομεία Ψυχιατρικά Τμήματα και παράλληλα, κοινοτικές δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Κέντρα Ημέρας , Κινητές Μονάδες , Κέντρα Ψυχικής Υγείας , Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ).

Η ανάπτυξη δομών και υποδομών έχει σχεδιασθεί με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της ψυχιατρικής φροντίδας. Δίνεται έμφαση αφενός στην αποϊδρυματοποίηση, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξη 3.500 ασθενών με μακρά παραμονή στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία της χώρας και αφετέρου, στην πρωτοβάθμια φροντίδα, εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά και τη νοσοκομειακή περίθαλψη στο πλαίσιο του Γενικού Νοσοκομείου.

 

 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

  1. Ο Ξενώνας «Υάκινθος» με δύναμη 10 ατόμων στο κέντρο της πόλης της Σπάρτης-24ωρη λειτουργία.
  2. Δύο Προστατευμένα Διαμερίσματα με δύναμη τριών (3) το καθένα στο κέντρο της πόλης της Σπάρτης.

 

Προσωπικό που απασχολείται στις Δομές:

  • Ψυχίατρος (φαρμακευτική και ψυχολογική υποστήριξη στους ενοίκους)
  • Ψυχολόγος (ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική με τους ενοίκους)
  • Πέντε (5) Νοσηλεύτριες
  • Τεχνίτρια Χειροτεχνίας (διάφορες κατασκευές-συντήρηση κήπου)
  • Γενικών Καθηκόντων

 

Τηλέφωνο Ξενώνα: 27310-89277

Τηλέφωνο Α΄Διαμερίσματος: 27310-28569

Τηλέφωνο Β’ Διαμερίσματος: 27310-21498

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.psychargos.gov.gr