ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

Διευθυντής: Ανάργυρος Δ. Μαριόλης

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

Το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης συστήθηκε με την Α3α/οικ.6582/08-04-1986 κοινή απόφαση “Σύσταση Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Ν. Λακωνίας” (ΦΕΚ 228/τ.Β΄/86), η οποία συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την αριθ. Α3α/οικ.8959 (ΦΕΚ428/Β/21-06-1988).

 

Το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, 365 ημέρες το χρόνο.

 

ΙΑΤΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Επειγόντων Περιστατικών
 • Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (Ι)
 • Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (ΙΙ)
 • Παθολογικό
 • Συνταγογράφησης
 • Ακτινολογικό
 • Μικροβιολογικό   
 • Μαιευτικής – Γυναικολογικής Φροντίδας
 • Εμβολίων
 • Προληπτικής Ιατρικής
 • ψυχιατρικό
 • Χειρουργικό
 • Θάλαμος Βραχείας Νοσηλείας
 • Κατ' οίκον νοσηλεία και φροντίδα

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

 • Περιφερειακό Ιατρείο Γερολιμένα
 • Περιφερειακό Ιατρείο Κοκκάλας
 • Περιφερειακό Ιατρείο Κότρωνα
 • Περιφερειακό Ιατρείο Οιτύλου
 • Περιφερειακό Ιατρείο Πύργου Δυρού

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:

Αρεόπολη Λακωνίας, Τ.Κ.: 23062

Τηλέφωνο: 27330 – 51242, 51259, 27333 360011

Fax: 2733 360025

E-Mail: hcareopolis@gmail.com , kyareop@otenet.gr

Website: http://hcareopolis.blogspot.gr/