ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΟΥ


ΤΟ ΚΥ ΚΑΣΤΟΡΙΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 733/21/09/1993.

ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ (3) ΤΡΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.