Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικού περιλαμβάνει τα τμήματα:

  1. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  2. Τεχνικού

Υποδιευθυντής: Καράμπελας Αντώνης, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών