Διαβουλεύσεις

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών ″ Ενεργειακής πλατφόρμας ηλεκτροχειρουργικής για μονοπολικές και διπολικές εφαρμογές & συστήματος σύντηξης ιστών για ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων ″ για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ.

Τεχνική διαβούλευση ″ Ενεργειακή πλατφόρμα ηλεκτροχειρουργικής για μονοπολικές και διπολικές εφαρμογές & συστήματος σύντηξης ιστών για ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων ″.

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών δωδεκακάναλου ηλεκτροκαρδιογράφου για τις ανάγκες του Γ. Ν. Λακωνίας (Ν. Μ. Σπάρτης).

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ″ Αντιθρομβωτικών περισκελίδων μηχανικής συμπίεσης των κάτω άκρων ″ της Ν. Μ. Σπάρτης.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Ανάρτηση τελικών τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ″ Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού ″ της Ν. Μ. Σπάρτης.

Τεχνική διαβούλευση ″ Αντιθρομβωτικών περισκελίδων μηχανικής συμπίεσης των κάτω άκρων ″ .

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 12ΚΑΝΑΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ

Σελίδες