Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής

Τμήμα Πληροφορικής

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ : Κοκκορού Παναγιώτα,  MSc Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας του Ε.Σ.Υ.,

email :  kokkorou@hospspa.gr

linkedin:  https://www.linkedin.com/in/panayota-n-kokkorou-1659a94b

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ :

Ψυχογιός Αριστείδης, psixogios@hospspa.gr

 

Το Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης απασχολείται με τα επιμέρους θέματα :


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συγκεκριμένα είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών που θα διασφαλίζουν:

-- 1. Την παρακολούθηση για την ομαλή λειτουργία όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών, την παρακολούθηση για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση ανθρώπων και συστημάτων ως επίσης και την συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση της Διοίκησης για τους ρυθμούς ένταξης και υλοποίησης των διαφόρων διαδικασιών.

-- 2. Την ανάπτυξη νέων εφαρμογών στο Πληροφορικό Σύστημα με βάση τους Στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.

-- 3. Βιωσιμότητα και επέκταση του Πληροφοριακού Συστήματος των Εργαστηρίων (L.I.S., RIS).

-- 4. Υποστήριξη Αποφάσεων (Αφορά τα περιβάλλοντα τα οποία βοηθούν τους εργαζόμενους και κυρίως τα ανώτερα στελέχη να λάβουν αποφάσεις βασισμένες στα στοιχεία που αντλούν από την βάση δεδομένων του Νοσοκομείου).

-- 5. Προωθημένα Συστήματα Γραφείου.


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Αναφορά στην ευθύνη για την καθημερινή, άμεση και διαρκή υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων που απαρτίζουν το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου. Η απαίτηση αυτή σχετίζεται με όλα τα θέματα που αφορούν την σωστή συντήρηση, την ασφάλεια και τον έλεγχο των συστημάτων, την ασφάλεια των πληροφοριών, τη διαχείριση των δια-μοιραζόμενων πόρων του υπολογιστικού συστήματος, αναλυτικά :

-- 1. Διαχειριστής της Βάσης (Διαχειριστής του E.R.P., Διορθώσεις & Μεταφορά)

-- 2. Διαχειριστής του Συστήματος (Εκτυπώσεις, Ασφάλεια του Λειτουργ. Συστήματος, Αλλα)

-- 3. Διαχειριστής της Βάσης Δεδομένων (Backup/ Αποκατάσταση της Date Base, Ελεγκτής και σωστή λειτουργία της DB)

-- 4. Διαχειριστής Ασφάλειας (Εξουσιοδοτήσεις - Ασφάλεια E.R.P)


ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επίσης το Τμήμα Πληροφορικής & Οργάνωσης είναι επιφορτισμένο με την τεχνική υποστήριξη, όπως : η συντήρηση των computers, εκτυπωτών, scanners etc, αγορασμένων από το Νοσοκομείο, ασχολείται με την επιτόπου συντήρηση των περιφερειακών συσκευών και των υπολογιστικών συστημάτων, την διαχείριση της απόδοσης του δικτύου την εγκατάσταση και συντήρηση της απόδοσης του δικτύου και της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου, την εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής και την έναρξη λειτουργίας


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το τμήμα παρέχει διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση των εργαζομένων του Νοσοκομείου σε θέματα πληροφορικής, για εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται εντός του Νοσοκομείου και όχι μόνο._