Δελτία Τύπου

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα υποκαταστήματα των τραπεζών με έδρα τις πόλεις Σπάρτης και Μολάους που δύνανται να εξυπηρετήσουν συνολικά και τις δύο διασυνδεόμενες Νοσηλευτικές Μονάδες Σπάρτης και Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, για την με ιδιαίτερους όρους τριετή συμβατική τήρηση της Ταμειακής Διαχείρισης των κεφαλαίων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας 

Aξιολόγηση των Ανακοινώσεων ΣΟΧ 1/2020 και ΣΟΧ 2/2020

Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα όπως αυτά εκδόθηκαν από την Επιτροπή  Αξιολόγησης των Ανακοινώσεων ΣΟΧ 1/2020 και ΣΟΧ 2/2020 του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, που εδρεύει στη Σπάρτη Ν. Λακωνίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

Σελίδες