Παθολογικός Τομέας Ν.Μ. Μολάων

Ο Παθολογικός Τομέας περιλαμβάνει τα παρακάτω τήματα:
1. Παθολογικό
2. Καρδιολογικό (που διασυνδέεται
λειτουργικά με το Παθολογικό Τμήμα)
3. Πνευμονολογικό
Υπάρχει επίσης και ειδικότητα Παιδιατρικής η οποία δεν είναι αυτόνομη και λειτουργεί στα πλαίσια του Παθολογικού Ιατρικού Τμήματος. Τέλος ο παθολογικός τομέας συμπεριλαμβάνει την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού