...:. Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2012 .:.
 
Καλώς ήρθατε
στο website του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

Το Γ.Ν. Σπάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της διοικητικής περιφέρειας Πελοποννήσου. Σκοπός του Νοσοκομείου είναι η οργανωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας γενικής ιατρικής (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης), στα πλαίσια της ισότητας στην πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του.

Η διαμόρφωση όσο το δυνατόν φιλικότερου περιβάλλοντος, η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση, η ενημέρωση και ο σεβασμός στις ανάγκες των πολιτών ανήκουν, επίσης, στις πρώτες προτεραιότητες του Νοσοκομείου.

Στην ενότητα "Εφημερίδα της Υπηρεσίας" μπορείτε να ενημερώνεστε για διάφορα τρέχοντα θέματα όπως - Προσλήψεις και Διορισμοί - Προμήθειες και Συμβάσεις - Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις, Ειδήσεις κ.ά. θέματα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
2014-04-22 - Περισσότερα
 
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
2014-04-17 - Περισσότερα
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
•Ταινίες μέτρησης σακχάρου. •Μετρητές (μηχανάκια) για κάλυψη των τμημάτων – κλινικών.
2014-04-15 - Περισσότερα
 
Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια «αντιδραστηρίων εργαστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό για τη Ν.Μ Σπάρτης» συνολικής αξίας 27.595,00€ CPV 33696500-0.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 11η /24-07-2013 θέμα 12ο απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, επαναπροκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια «αντιδραστηρίων εργαστηρίων χωρίς συνοδό εξοπλισμό για τη Ν.Μ Σπάρτης» συνολικής αξίας 27.595,00€ CPV 33696500-0. Οι συμβατικές δαπάνες θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης . Διάρκεια σύμβασης για το Νοσοκομείου Σπάρτης ένα (1) έτος και με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης . Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 25 Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ειδικό χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στις 28 Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται 5% επί των επί μέρους προϋπολογισμών με ΦΠΑ ή 5% της προσφερθείσας αξίας με Φ.Π.Α. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Οι όροι συμμετοχής που τίθεται στη διακήρυξη προβλέπονται από την κείμενη περί προμηθειών νομοθεσία. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά σε σχετικό παράρτημα της διακήρυξης. Δεν απαιτείται η αγορά της διακήρυξης η οποία θα διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου: www.hospspa.gr της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης. Πληροφορίες: Γραφείο Προμηθειών κ. Φεγγαρά Π. & κ. Τσερπέ Στ. τηλ.: 27310 – 21031, 93200.
2014-04-11 - Περισσότερα
 
Άμεση Βοήθεια
Tηλέφωνο ασθενοφόρων Γ.N. Σπάρτης (ΕΚΑΒ): 166

Μην ξεχνάτε:
το ασθενοφόρο δεν είναι taxi. Άσκοπη χρήση του μπορεί να σημαίνει απώλεια ζωής για κάποιο συνάνθρωπό μας.
 
 
Εφημερίες
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου κατεβάζοντας το αντίστοιχο αρχείο EXCEL από τους παρακάτω συνδέσμους.

- ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 23/4/2014
- ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ 22/04/2014

Γενικές Πληροφορίες
Τα ιατρικά τμήματα του Νοσοκομείου λειτουργούν κανονικά από τις 8:00 π.μ. έως 3:00 μμ. Κατά τις υπόλοιπες ώρες το κοινό εξυπηρετείται από τα εξωτερικά ιατρεία και τα επείγοντα περιστατικά.
 
...:. design & production : .:.
.:. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ .:. Σπάρτη Λακωνίας .:. τ.κ. 23100 .:. τηλεφωνικό κέντρο 2731·0·028671-5 .:.