...:. Τελευταία ενημέρωση: Φεβρουάριος 2012 .:.
 
Καλώς ήρθατε
στο website του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/07/2014

.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: http://www.hosplak.gr

.

Το Γ.Ν. Σπάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της διοικητικής περιφέρειας Πελοποννήσου. Σκοπός του Νοσοκομείου είναι η οργανωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας γενικής ιατρικής (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης), στα πλαίσια της ισότητας στην πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του.

Η διαμόρφωση όσο το δυνατόν φιλικότερου περιβάλλοντος, η άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση, η ενημέρωση και ο σεβασμός στις ανάγκες των πολιτών ανήκουν, επίσης, στις πρώτες προτεραιότητες του Νοσοκομείου.

Στην ενότητα "Εφημερίδα της Υπηρεσίας" μπορείτε να ενημερώνεστε για διάφορα τρέχοντα θέματα όπως - Προσλήψεις και Διορισμοί - Προμήθειες και Συμβάσεις - Εγκύκλιοι - Ανακοινώσεις, Ειδήσεις κ.ά. θέματα
 
Ανοικτός Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής για την προμήθεια « Διάφορων Κρεάτων» (αρ. διακ 4/2014) προϋπολογισμού 80.000,00€ CPV 15119000-5
Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17η /29-10-2012 (θέμα 1ο ) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής για την προμήθεια « Διάφορων Κρεάτων» (αρ. διακ 4/2014) προϋπολογισμού 80.000,00€ CPV 15119000-5, στα πλαίσια υλοποίησης του Π.Π.Υ.Υ 2012. Τόπος παράδοσης των ειδών ορίζονται οι χώροι του Νοσοκομείου. Οι συμβατικές δαπάνες θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 1 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ειδικό χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στις 4 Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Οι όροι συμμετοχής που τίθεται στην διακήρυξη προβλέπονται από την κείμενη περί προμηθειών νομοθεσία. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά σε σχετικό παράρτημα της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας της Σπάρτης (www.hospspa.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση των τευχών της διακήρυξης είναι δωρεάν. Εναλλακτικά , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης , καθημερινά, 10:00-14:00 έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού είκοσι ευρώ (20,00€) .
2014-07-08 - Περισσότερα
 
Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήρια κατακύρωσης , ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής και τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια « Διάφορων προϊόντων διατροφής» (αρ. διακ. 5/2014) προϋπολογισμού 135.000,00€ CPV 15800000-6
Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 17η /29-10-2012 (θέμα 1ο ) απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήρια κατακύρωσης , ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής και τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια « Διάφορων προϊόντων διατροφής» (αρ. διακ. 5/2014) προϋπολογισμού 135.000,00€ CPV 15800000-6 στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2012. Τόπος παράδοσης των ειδών ορίζονται οι χώροι του Νοσοκομείου. Οι συμβατικές δαπάνες θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 1 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ειδικό χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στις 4 Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής το ύψος της οποίας ορίζεται το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας προ Φ.Π.Α Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται η κατάθεση Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ύψους 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Οι όροι συμμετοχής που τίθεται στη διακήρυξη προβλέπονται από την κείμενη περί προμηθειών νομοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας της Σπάρτης (www.hospspa.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση των τευχών της διακήρυξης είναι δωρεάν. Εναλλακτικά , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης , καθημερινά, 10:00-14:00 έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού είκοσι ευρώ (20,00€) .
2014-07-08 - Περισσότερα
 
Άμεση Βοήθεια
Tηλέφωνο ασθενοφόρων Γ.N. Σπάρτης (ΕΚΑΒ): 166

Μην ξεχνάτε:
το ασθενοφόρο δεν είναι taxi. Άσκοπη χρήση του μπορεί να σημαίνει απώλεια ζωής για κάποιο συνάνθρωπό μας.
 
 
Εφημερίες
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου κατεβάζοντας το αντίστοιχο αρχείο EXCEL από τους παρακάτω συνδέσμους.

(Δεν έχει ανεβεί ακόμα κάποιο αρχείο εφημεριών)
Γενικές Πληροφορίες
Τα ιατρικά τμήματα του Νοσοκομείου λειτουργούν κανονικά από τις 8:00 π.μ. έως 3:00 μμ. Κατά τις υπόλοιπες ώρες το κοινό εξυπηρετείται από τα εξωτερικά ιατρεία και τα επείγοντα περιστατικά.
 
...:. design & production : .:.
.:. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ .:. Σπάρτη Λακωνίας .:. τ.κ. 23100 .:. τηλεφωνικό κέντρο 2731·0·028671-5 .:.