Γαστρεντερολογικό Τμήμα

Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα αποτελείται από 1 εξωτερικό ιατρείο που λειτουργεί καθημερινές πλην Δευτέρας.

Στελεχώνεται από 1 Διευθυντή Ιατρό Γαστρεντερολόγο και 1 Επικουρικο Ιατρο ιδιας ειδοκότητας.

  • Καλαποθάκος Παναγιώτης (Διευθυντής)
  • Στρατηγάκος Ελευθέριος. - Επικουρικος 

 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2731093117