Εργαστηριακός Τομέας

Ο Εργαστηριακός Τομέας περιλαμβάνει:

- το ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ τμήμα
- το ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ τμήμα
- το ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ τμήμα
- το ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ τμήμα
- το τμήμα ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
- το ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ τμήμα
- το ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ τμήμα