Παιδιατρική Κλινική- Τμήμα Προώρων

Γενικές πληροφορίες

Το τμήμα της Παιδιατρικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης αποτελείται από τρία διακριτά μέρη. Το Εξωτερικό Ιατρείο το οποίο λειτουργεί κάθε Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή από 10.00-12.00 κατόπιν ραντεβού, την Κλινική όπου νοσηλεύονται οι παιδιατρικοί ασθενείς και τον Θάλαμο Προώρων για τελειόμηνα ή πρόωρα νεογνά.

Το μόνιμο προσωπικό της Κλινικής αποτελούν:

  • Παναγιώτου Ιωάννης , (Συνεργασία ) 
  • Οικονομάκης Αναστάσιος,  Διευθύντης 
  • Τζίμας Ηλίας , Επικουρικός 
  • Φλώρου Μαρία (Προϊσταμένη Νοσηλευτών)

 

Διάρθρωση και λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής  

Στο σύνολό της η Παιδιατρική Κλινική περιλαμβάνει το Εξωτερικό Ιατρείο, την Κλινική και τον θάλαμο των νεογνών.

Η κλινική αποτελείται από τρείς συνολικά θαλάμους. Ένα θάλαμο με τέσσερις κούνιες όπου νοσηλεύονται βρέφη και νήπια και δύο θαλάμους με οκτώ κρεβάτια (τέσσερα σε κάθε θάλαμο), όπου νοσηλεύονται μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά. Επίσης, έχει ένα θάλαμο νεογνών με τρεις θερμοκοιτίδες όπου νοσηλεύονται νεογνά που χρήζουν εντατικότερης παρακολούθησης (πχ ανεπαρκής σίτιση) ή αυτά που χρήζουν φωτοθεραπείας λόγω αυξημένων επιπέδων χολερυθρίνης. Σε περίπτωση που το πρόβλημα που εμφανίζει το νεογνό δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί στην Κλινική, τότε το νεογνό μεταφέρεται με την θερμοκοιτίδα μεταφοράς συνοδεία ιατρού σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

Τα νεογνά, για όσο χρονικό διάστημα αυτά παραμένουν στη Μαιευτική Κλινική, εξετάζονται καθημερινά. Πριν την έξοδό τους από τη Μαιευτική Κλινική, επανελέγχονται κλινικά (μέτρηση ύψους - βάρους - περιμέτρου κεφαλής κλπ) και προσδιορίζονται τα επίπεδα της χολερυθρίνης ορού και του μικροαιματοκρίτη, με την βοήθεια της φυγοκέντρου που υπάρχει στον θάλαμο των προώρων. Το Εξωτερικό Ιατρείο λειτουργεί τις ημέρες και τις ώρες που προαναφέρθηκαν δεχόμενο περιστατικά μετά από προγραμματισμένα ραντεβού (εμβολιασμοί, τακτική παρακολούθηση νεογνών ή μεγαλύτερης ηλικίας παιδιών κλπ) ή από τα επείγοντα περιστατικά του Νοσοκομείου (ΤΕΠ).

 Ο εφημερεύων παιδίατρος αναλαμβάνει, μετά την παρέλευση του τακτικού πρωινού ωραρίου, την παρακολούθηση των παιδιατρικών περιστατικών που προσέρχονται στα ΤΕΠ, αντιμετωπίζοντας τα προκύπτοντα προβλήματα με φαρμακευτική αγωγή (εφόσον απαιτείται) η οποία χορηγείται από τους γονείς στο σπίτι μετά από αναλυτικές οδηγίες του εφημερεύοντα. Σε περίπτωση που το περιστατικό χρήζει ενδονοσοκομειακής νοσηλείας εισάγεται στην Κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση και αντιμετώπιση. Σε ειδικές περιπτώσεις (δυσδιάγνωστα περιστατικά κλπ) οι παιδιατρικοί ασθενείς αποστέλλονται σε Παιδιατρικό Νοσοκομείο των Αθηνών, είτε με ασθενοφόρο και συνοδεία γιατρού, είτε με ιδιόκτητο μέσο, για περαιτέρω διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση

Κοινωνική δραστηριότητα

Για την καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων του Νομού οι παιδίατροι του Νοσοκομείου συχνά δίνουν συνεντεύξεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση) για επίκαιρα παιδιατρικά θέματα ή προβλήματα (ιογενείς λοιμώξεις, αλλεργικά νοσήματα κλπ). Επίσης, γίνεται προσπάθεια η επικοινωνία με τους γονείς και τους διδάσκοντες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να είναι τακτική και συστηματοποιημένη. Στόχο μας αποτελεί, η κατά το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των εμπλεκομένων με την σωματική και πνευματική εξέλιξη των παιδιών, πάνω σε κοινά παιδιατρικά προβλήματα, η άμεση αντιμετώπιση των οποίων μερικές φορές είναι αναγκαία. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε αρωγούς τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων της περιοχής, καθώς επίσης και τους υπεύθυνους της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, συμμετέχουμε στο μαζικό έλεγχο και εμβολιασμό των παιδιών (σχολεία, καταυλισμούς αθίγγανων) του Νομού και κυρίως αυτών που ανήκουν στη μείζονα περιοχή Σπάρτης.
 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΓΙΑΤΡΟΣ 2731093311
ΓΙΑΤΡΟΣ 2731093318
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2731093215