Παθολογικός τομέας

Ο Παθολογικός τομέας περιλαμβάνει:

- την ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ κλινική
- την ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ κλινική & μονάδα ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
- την ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ κλινική & μονάδα ΠΡΟΩΡΩΝ
- την Μονάδα ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
- το ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ιατρείο