1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Τομεάρχης 1ου Τομέα : Γαλάνη Αικατερίνη.

Στον 1ο  Νοσηλευτικό Τομέα περιλαμβάνονται τα τμήματα:

Παθολογικό

Καρδιολογικό, Μονάδα Εμφραγμάτων, Παιδιατρικό Θάλαμος Προώρων

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Εξωνοσοκομειακή Δομή Ψυχικής Υγείας