Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού συμπεριλαμβάνει τα Τμήματα

  1. Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  2. Γραμματείας
  3. Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
  4. Κίνησης Ασθενών
  5. Οικονομικού
  6. Επιστασίας−Ιματισμού

Υποδιευθυντής: Πανταζόπουλος Ιωάννης ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού